POLIGRAF Romania

Language select:  languagefacebook
HomeHome ContactContact SitemapSitemap

Expert Poligraf CODUL ETIC si DEONTOLOGIC

CODUL ETIC  :

Codul Etic si Deontologic stabileste normele de conduita morala, principiile si regulile ce trebuie respectate de expertul poligraf.

Normele reglementate de prezentul Cod fac referire atat la viata privata cat si la activitatea profesionala, respectarea lor constituind un criteriu pentru evaluarea eficientei si calitatii activitatii expertului poligraf.

Regulile si principiile generale ce se refera la conduita morala se aplica retroactiv la nivel general (personal), iar cele specifice ocupatiei (profesionale) se aplica din momentul dobandirii dreptului de libera practica in ocupatia de expert poligraf.

Prezentul Cod Etic se aplica tuturor Expertilor Poligraf din Romania (acreditati de catre institutii recunoscute national si/sau international).Odata cu aderarea la cod, expertii poligraf vor participa la punerea lui in practica si vor lua masuri pentru a descuraja, preveni, semnala si corecta eventualele comportamente lipsite de etica.

Codul Etic are rolul de a identifica valorile fundamentale morale din viata privata cat si din viata profesionala a expertului poligraf.

Valorile fundamentale morale din viata privata si cele ce stau la BAZA ACTIVITATII PROFESIONALE sunt evidentiate prin identificarea urmatoarelor 10 PRINCIPII :

1. Principiul INTEGRITATII prevede ca expertul poligraf este o persoana fara antecedente penale, impotriva caruia nu au fost emise niciodata acuzatii dovedite si caruia nu i-au fost puse sub semnul intrebarii credibilitatea, reputatia si integritatea, iar intreaga sa activitate este caracterizata prin Cinste, Corectitudine si Moralitate.

2. Principiul RESPECTARII DREPTURILOR si DEMNITATII ORICAREI PERSOANE prevede ca expertul poligraf trebuie sa manifeste respect fata de trairile, experientele, cunostintele, valorile, ideile, opiniile si optiunile celorlalti.

3. Principiul RESPONSABILITATII prevede ca expertul poligraf sa isi asume raspunderea fata de toate actiunile sale si consecintele acestora in viata privata.Expertul poligraf nu se va angaja in activitati care contravin legilor umanitare internationale (terorism, rasism, tortura etc.).

4. Principiul LEGALITATII prevede ca expertul poligaf nu poate lucra in afara cadrului legal si este o persoana calificata pentru aceasta ocupatie prin obtinerea atestatului de competenta profesionala si drept de libera practica recunoscut la nivel national conform standardului ocupatiei de expert poligraf.

5. Principiul ADEVARULUI prevede ca expertul poligraf este in slujba adevarului, atat in activitatea profesionala cat si in viata sociala.

6. Principiul INCORUPTIBILITATII  prevede ca expertul poligraf nu trebuie sa solicite sau sa accepte plati, gratuitati, favoruri sau daruri destinate a-i influenta opinia, decizia sau raportul de expertiza.Nu va fura, insela, frauda subiectul supus examinarii, clientul sau colegii; nu va eluda sau denatura intentionat rezultatele examinarilor poligraf.

7. Principiul OFICIALITATII prevede ca expertul poligraf trebuie sa desfasoare activitatea profesionala oficial, respectand in acest sens toate prevederile legale privind inregistrarea si pastrarea actelor (solicitari de examinare, contracte, expertize) precum si prevederile metodologice cu privire la inregistrarea si arhivarea datelor examinarii (fisele cu date personale ale subiectilor, fise medicale, declaratie de consimtamant la examinare, procesul verbal de refuz al examinarii, intrebarile testelor, diagramele testelor).

8. Principiul Parteneriatului si LOIALITATII PROFESIONALE prevede ca expertul poligraf trebuie sa colaboreze cu ceilalti experti pentru a realiza permanent dezvoltarea profesionala si pentru a asigura desfasurarea tuturor activitatilor specifice ocupatiei de expert poligraf la cele mai inalte standarde, dovedind in acelasi timp respect, loialitate, corectitudine si buna credinta fata de colegi.Expertul Poligraf va promova Permanent Obiectivitatea, Onestitatea si Buna Credinta in Activitatea Profesionala.

9. Principiul Respectarii DREPTURILOR si LIBERTATILOR FUNDAMENTALE ale CETATENILOR prevede ca expertul poligraf are obligatia sa repecte, pe toata perioada activitatii profesionale, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor inscrise in Declaratia Drepturilor Omului(acordarea prezumtiei de nevinovatie, dreptul de a fi informat, dreptul la viata privata, lipsa discriminarii pe motive de rasa, etnie, religie, sex sau orientare sexuala, dreptul de a accepta sau de a refuza testarea etc.).

10. Principiul CONFIDENTIALITATII prevede ca expertul poligraf are obligatia sa pastreze Confidentialitatea Informatiilor obtinute in activitatea profesionala in ceea ce priveste clientii, persoanele examinate, colegii si clientii/subiectii colegilor.Expertul poligraf are obligatia sa pastreze cu strictete toata documentatia despre cazurile cercetate (documente, diagrame, declaratii, inregistrarile efectuate in timpul examinarilor) intr-un loc sigur si sa se asigure ca nu au accces la ele persoane neautorizate.

ACTIVITATEA PROFESIONALA :

1. Expertul poligraf are obligatia ca pe toata durata activitatii profesionale sa-si dezvolte competentele profesionale prin informare continua, prin participarea la programe de formare profesionala, cursuri de specialitate, simpozioane, colocvii, consultari cu alti specialisti sau cercetari stiintifice.

2. In vederea desfasurarii unei activitati la un nivel ridicat de profesionalism, expertul poligraf trebuie sa fie sanatos fizic si mental, sa nu fie obosit sau preocupat de alte probleme colaterale.In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, expertul poligraf are obligatia sa inceteze activitatea pana la refacerea completa.

3. Expertul poligraf nu trebuie, sub nici un motiv, sa se angajeze in vreo forma de hartuire: verbala, non-verbala, sexuala sau emotionala a subiectilor examinati.

4. Expertul poligraf isi primeste onorariul din salariu sau din bonitatile acordate de conducerile societatilor sau institutiilor in care isi desfasoara activitatea.

5. Expertul poligraf nu trebuie sa faca, sa publice sau sa furnizeze spre publicare, cu intentie, nici o declaratie falsa sau menita sa induca in eroare, in legatura cu activitatea desfasurata sau cu ocupatia de expert poligraf.

6. Expertul poligraf nu trebuie sa furnizeze informatii despre tehnica poligraf persoanelor care considera ca le-ar putea folosi, voluntar sau involuntar, in scopul prejudicierii altor persoane.

7. Expertul poligraf trebuie sa aleaga cu mult discernamant persoanele care urmeaza sa fie pregatite profesional pentru a deveni experti poligraf si trebuie sa-si asume intreaga raspundere pentru aceasta.

8. Expertul poligraf isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste declaratiile facute publice sau informatiile furnizate altor persoane.

CODUL DEONTOLOGIC :

1. Expertul poligraf trebuie sa-si conduca activitatea profesionala conform standardului ocupational, a metodologiei poligraf si prezentului cod.

2. Expertul Poligraf nu trebuie sa efectueze o examinare poligraf daca are motive intemeiate sa creada ca aceasta este facuta contrar legii.

3. Expertul poligraf isi alege singur testele si metodele de examinare, fiind singurul responsabil pentru faptele si consecintele actiunilor sale.

4. Expertul poligraf trebuie sa se asigure ca, sub nici o forma, consimtamantul subiectului nu este dat in conditii de presiune, amenintari sau santaj.

5. Expertul poligraf nu trebuie sa includa in nici o examinare poligraf intrebari referitoare la activitatile, apartenenta religioasa, convingerile politice sau de ordin rasial, cu exceptia cazurilor cand acestea au relevanta in cauza cercetata.

6. Expertul poligraf nu trebuie sa furnizeze un diagnostic ferm atunci cand inregistrarile psihofiziologice nu-l sustin (nu sunt de calitate, nu sunt concludente sau intra in contradictie flagranta cu comportamentul subiectului.

7. Expertul poligraf trebuie sa acorde examinatului posibilitatea de a-si motiva si explica reactiile la intrebarile relevante.

8. Expertul poligraf nu trebuie sa furnizeze nici un raport sau opinie referitoare la starea medicala sau psihologica a examinatului, daca nu are calificarea necesara pentru a o face.Este permis totusi examinatorului sa descrie  aparentele sau comportamentul examinatului.Rezultatele testului poligraf sunt cele strict bazate pe diagrama poligraf.

9. Expertul poligraf nu trebuie sa furnizeze, cu intentie sau sa permita altcuiva sa furnizeze un raport poligraf fals sau care sa induca in eroare. Fiecare expertiza poligraf trebuie sa fie concreta, impartiala, sa contina o descriere a informatiilor dezvoltate pe durata examinarilor iar concluziile profesionale ale expertului poligraf trebuie sa fie bazate pe analiza diagramelor poligraf.

Dl. Coman Adrian Mihail

Presedinte: Asociatia Romana Poligraf
© 2024 POLYGRAPH TEST SOLUTIONS. All Rights Reserved.
Powered by:.Studio